Tel

0552-104 50

E-Mail

info@miab-voc.se

Fokus på miljö och hållbarhet

För MIAB har hållbarhet en hög prioritering och vi är stolta över att våra anläggningar bidrar till en ökad hållbarhetsnivå hos våra kunder.

Vårt hållbarhetsarbete är integrerat i ledningssystemet för miljö och kvalitet. Vi är certifierade enligt ISO 14001 och 9001 sedan 2007.

MIAB:s anläggningar har en stor positiv påverkan på kundens hållbarhet och vi ställer oss bakom FN:s globala mål för hållbar utveckling.

KVALITET

MIAB-9001.pdf

MILJÖ

MIAB-14001.pdf