Tel

0552-104 50

E-Mail

info@miab-voc.se

Sedan starten 1989 har MIAB utvecklat luftreningsanläggningar för rening av processluft från lösningsmedel.

Genom att rena processluft från lösningsmedel med adsorptionsfilter, och katalytisk oxidation, åstadkommer MIAB med sina anläggningar en effektiv rening med mycket låg energiförbrukning.

MIAB-systemets funktioner

MIAB:s system är mycket flexibelt och kan användas för alla driftsformer, från intermittent drift till kontinuerlig drift. Detta innebär ett system som är kostnadseffektivt, både med tanke på investering och driftskostnad.

Aktivt kol används som adsorbent för att det har de ojämförligt bästa fysikaliska egenskaperna i jämförelse med andra adsorbenter. Aktivt kol består av ett stort antal olika storlekar av porer. Detta innebär att det aktiva kolet kan adsorbera varierande typer av lösningsmedel. Det är framför allt denna egenskap som gör att aktivt kol är överlägset som adsorbent.

Den katalytiska förbränningen drivs med elektricitet. Detta främjar möjligheten till användning av miljövänlig elenergi som gynnar en minskning av CO2-utsläpp i atmosfären. MIAB:s system är konstruerat så att det använder det adsorberade lösningsmedlets energi för att radikalt minska behovet av övrigt energitillskott under regenererings/desorptionsfasen.

Systemet har fasta kolbäddar. Fördelen med fasta bäddar är att desorptionsfasen är flexibel och enkel. Med MIABs system regenereras det aktiva kolet när filtren är mättade med lösningsmedel. Detta medför en avsevärt lägre driftskostnad.

Den unika konstruktionen gör att lösningsmedelskoncentrationen under desorptionen är i det närmaste enhetlig. Ett resultat av detta är att förbränningsenheten kan konstrueras för en lägre och jämnare koncentration, vilket resulterar i en lägre energiförbrukning.