Tel

0552-104 50

E-Mail

info@miab-voc.se

MIAB D

Denna anläggningstyp är lämplig vid relativt små luftmängder med hög halt av voc.

Anläggningan består av en katalytisk oxidationsenhet där voc oxideras och energin återanvänds i processen.