Tel

0552-104 50

E-Mail

info@miab-voc.se

MIAB FD

Denna anläggningstyp är lämplig för stora luftflöden med relativt låg koncentration av lösningsmedel.

Teknologi

Systemet består av:
• En adsorptionsenhet med aktivt kolfilter och huvudfläkt.
• En katalytisk oxidationsenhet.
1. Luften renas och lösningsmedlet koncentreras i kolfiltret.
2. Regenerering av kolfilter och destruktion av lösningsmedlet i oxidationsenheten.

Styr och Kontrollsystem

MIAB:s reningssystem kräver ett minimum av övervakning och kontroll. När produktionen i fabriken börjar startar reningsanläggningen automatiskt. När produktionen stoppas i fabriken känner systemet av att inget lösningsmedel kommer till reningen och stoppas då automatiskt.

När produktionen är i drift kontrolleras och styrs reningssystemet av en PLC som får signaler från sensorer i systemet.

Det operativa systemet kan fjärrstyras dels av kunden och dels av MIAB:s servicecenter. Alla driftsparametrar kan med omedelbar verkan bli justerade, för att erhålla en högsta nivå av driftsekonomi och reningsgrad.

Alla anläggningens parametrar registreras och loggas för att säkerställa anläggningens funktion och höga tillgänglighet.

Några exempel på parametrar som loggas är tillgänglighet, mängden av destruerat lösningsmedel, energiförbrukning, driftstid, processrelaterade informationer som alarm, temperaturer och tryckfallsinformationer. Alla avvikelser blir automatiskt rapporterade till MIAB:s servicecenter via e-mail.

Systemet kan löpande producera rapporter som beskriver anläggningens tillgänglighet samt även den destruerade mängden VOC.