Tel

0552-104 50

E-Mail

info@miab-voc.se

MIAB F

Denna anläggningstyp är lämplig vid relativt små luftflöden och små mängder lösningsmedel

Rening av processluft där lösningsmedlet adsorberas på aktivt kol. När kolet är mättat med voc skickas det på reaktivering och används på nytt